Villkor

  • Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. Allt tävlande sker på egen risk. Cyklisten får inte lämna banan.
  • Anmälningsavgiften återbetalas inte.
  • Om tävlingen pga. extraordinära omständigheter blir inställd återbetalas 50 % av anmälningsavgiften.

Den 25 maj 2018 träder ett nytt avtal för hantering av personuppgifter inom EU i kraft.
Detta avtal ger dig mer information om hur vi hanterar dina användaruppgifter.

Karlstad XC hanterar dina personliga uppgifter på ett säkert sätt. De uppgifter vi lagrar behövs för att vi skall kunna tillhandahålla dig som deltagare korrekt information.

De uppgifter vi kommer att lagra i vårt register är ditt namn, telefonnummer, din hemadress och din epost.

Dataskyddsombud på Karlstad XC är Erik Edmark, kontakt sker via karlstadxc@oktyr.se.

När du är anmäld kan du begära ut all information vi lagrat om dig. Finner du några felaktigheter eller är i behov att förändra något skickar du förfrågan om ändring till ovansående ombud.

I och med detta avtal samtycker du till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att när som helst via vårt ombud radera dina uppgifter.

Vi kommer inte på något sätt att sprida den information som samlas in till tredje part.