Mellan 47 km
500 kr

Denna distans börjar med Loop 1 på 34 km som till stora delar går på Sörmons naturreservat med fina lättcyklade stigar över tallhedar. Efter varvning kör man ut på Loop 2 på 13 km där man ganska tidigt ska ta sig över en liten höjd varpå man sedan fortsätter över Skutbergets friluftsområde på fina breda motionsspår.

Via grusvägar fortsätter man via Randviken mot Bomstad och man kan sedan öka farten på en sträcka asfalt innan man leds in på Skutberget igen via Vänerns klippkust mot målgång. Mellan-banan är alltså lika tekniskt lättkörd som den korta banan men man får ut lite mer distans om man tycker 34 km är för kort.

0