Långa 60 km
600 kr

Långa banan börjar med Loop 1 på 34 km som till stora delar går på Sörmons naturreservat med fina lättcyklade stigar över tallhedar. Efter varvning kör man ut på Loop 2 på 13 km där man ganska tidigt ska ta sig över en liten höjd varpå man sedan fortsätter över Skutbergets friluftsområde på fina breda motionsspår. Via grusvägar fortsätter man via Randviken mot Bomstad och man kan sedan öka farten på en sträcka asfalt innan man leds in på Skutberget igen via Vänerns klippkust mot ännu en varvning.

För er som väljer långa banan kommer Loop 2 med några km av grusväg och lite asfalt vara ett tillfälle att sträcka ut ryggen och vila kroppen samtidigt som ni kan hålla en hög fart. Loop 3, även den på 13 km, inleds väldigt likartat som Loop 2 med en höjd som ska passeras ganska tidigt. Men sedan håller man sig kvar på Skutbergets fina stigar, motionsspår och MTB-leder. Stigarna är stundvis en upplevelse av flowiga singeltracks som snirklar sig fram genom tallhed. Mot slutet ändrar stigen lite karaktär och blir lite mer rotig någon kilometer.

Det är fortfarande inte tekniskt svårt men med 55 km i benen så får man bita i nu. Efter en stund slätar stigen ut sig igen och de sista två kilometrarna är det full fart på breda snabba stigar mot målgång! Den långa banan är en självklarhet för er som har lite träning i kroppen och är en upplevelse av extremt mycket fin stigåkning.

0